Sprawozdanie za rok 2008

Statystyka Fundacji Medor za rok 2008  
Psy oddane do adopcji, przyjęte oraz zgony - statystyka

- Przyjęliśmy 300 psów
- Oddaliśmy do adopcji 152 psy
- Zgony ( choroby przewlekłe i parwowiroza ) 11 psów
- wysterylizowaliśmy 91 samic
- wykastrowaliśmy 86 psów
- Liczba zaczipowanych psów to 269

Koty oddane do adopcji,przyjęte oraz zgony -statystyka

- Przyjęliśmy 91 kotów
- Oddaliśmy do adopcji 79 kotów
- Zgony 5 kotów
- Wysterylizowaliśmy 30 kotek
- Wykastrowaliśmy 23 kocury
Ponadto Fundacja wydała 93 bezpłatne talony na sterylizację i kastrację bezdomnych dzikich kotów z terenu Miasta Zgierza
Fundacja opłaciła sterylizację 8 kotek z terenu Miasta Łodzi