Sprawozdanie za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Medor

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt od 1.01. 2009 do 31.12.2009

Nasza fundacja jako jedyna organizacja pozarządowa prowadzi schronisko dla zwierząt w aglomeracji łódzkiej. Jest nam szczególnie trudno, ponieważ gminy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikający z Ustawy o ochronie zwierząt realizują wyłącznie dzięki naszej fundacji. W 2009 roku przyjęliśmy 334 psy i 140 kotów z okolicznych miejscowości, zwierzęta te często ranne,przywiązane do drzew i w stanie skrajnego wyczerpania trafiły pod naszą opiekę.
Wszystkie przyjmowane zwierzęta są leczone, szczepione i oznakowane mikroczipem, a dorosłe osobniki sterylizowane.
Zabiegi wykonujemy w trzech zgierskich lecznicach i 2 łódzkich lecznicach,które świadczą nam usługi weterynaryjne. Uważamy,że jedynym sposobem na ograniczenie nadpopulacji zwierząt jest oznakowanie wszystkich psów i kotów mikroczipem i łatwy dostęp do sterylizacji. Zarówno znakowanie jak i sterylizacja są zabiegami dość kosztownymi, a przez to niedostępnymi dla właścicieli zwierząt. W 2009 roku wysterylizowaliśmy 652 psy i koty, dwukrotnie zorganizowaliśmy akcję nie rozmnażaj nie porzucaj, na którą przeznaczyliśmy 15.000 zł, mieszkańcy
Zgierza otrzymali 250 talonów uprawniających do bezpłatnych zabiegów. Na osiedlach ustawiliśmy 17 ocieplanych domków dla kotów,którym uniemożliwiono przebywanie w blokowych piwnicach. W schronisku dobudowaliśmy 28 boksów przeznaczonych na kwarantanne wszystkie zostały zaopatrzone w podwójne ocieplane budy. Obecnie posiadamy 52 boksy,wszystkie zostały skanalizowane i utwardzone. Wybudowaliśmy 2 wiaty przeznaczone na przenoszenie słomy do ocieplania bud i opału. Dzięki naszej stronie internetowej www.medor.org udało nam się oddać do adopcji 262 psy i 116 kotów co uważamy za największy sukces. Praca w naszej fundacji opiera się głównie na wolontariacie zatrudniamy 1 osobę na 3 etatu i doraźnie na umowne zlecenie. Wiele prac wykonujemy systemem gospodarczym, bez zatrudniania firm zewnętrznych, zaoszczędzone środki przeznaczyliśmy na zabiegi sterylizacji, zakup 750 czipów i inwestycje. W następnym roku chcemy uruchomić własną przychodnię weterynaryjną. Dobudować kolejne boksy i je zadaszyć.