Dunka

One już zaczęły wakacje, szkoda, że od bezdomności 😡😡
Dunka cała w kleszczach i skóra i kości, a przecież śliczna jak z obrazka 🥰
A jakie ma oczy 👍👍
I fruu, na drogę jak peta 😢
Nie ma dnia bez telefonu i bez zgłoszenia.
Właściwie, to codziennie powinniśmy rozbudowywać schronisko, bo nie mamy już wolnych boksów..
A dzisiaj ma trafić jeszcze jeden i do tego duży.
To już jest koniec ‼️
Nie ma już nic ‼️
Nie pisać, nie prosić, nie dzwonić i nie oznaczać.
Medor się zapsił na maxa.